Tiêu đen

 
 
Tiêu đỏ hữu cơ  - túi giấy 200g

Tiêu đỏ hữu cơ - túi giấy 200g

150 VNĐ
130 VNĐ

Tiêu đỏ hữu cơ - Combo hộp quà

Tiêu đỏ hữu cơ - Combo hộp quà

Giá: 429.000 VNĐ

Tiêu đỏ hữu cơ

Tiêu đỏ hữu cơ

Giá: Vui lòng gọi

Tiêu xanh

Tiêu xanh

Giá: Vui lòng gọi

Tiêu đóng bao

Tiêu đóng bao

Giá: Vui lòng gọi

Tiêu hột đen

Tiêu hột đen

Giá: Vui lòng gọi

Tiêu sọ - sản xuất từ hạt tiêu chín

Tiêu sọ - sản xuất từ hạt tiêu chín

Giá: Vui lòng gọi

 

Cây giống Vĩnh Linh

 
 
Ươm Tiêu Vĩnh Linh bằng dây lươn

Ươm Tiêu Vĩnh Linh bằng dây lươn

Giá: Vui lòng gọi

Ươm Tiêu Vĩnh Linh bằng dây thân

Ươm Tiêu Vĩnh Linh bằng dây thân

Giá: Vui lòng gọi

Tiêu Vinh Linh ươm 4.5 tháng tuổi

Tiêu Vinh Linh ươm 4.5 tháng tuổi

Giá: Vui lòng gọi

Tiêu Vinh Linh ươm 2 tháng tuổi

Tiêu Vinh Linh ươm 2 tháng tuổi

Giá: Vui lòng gọi

 

Tin Tức